Högskoleprovet: Öka dina Chanser att få en plats på Högskolan

Högskoleprovet är en möjlighet för personer att testa sina kunskaper och färdigheter och därmed öka chansen att få en utbildningsplats på högskolan. Provet genomförs två gånger per år, på våren och hösten. Under 2020 beslutade Regeringen att förlänga giltighetstiden på högskoleprovet från 5 år till 8 år från och med den 10 september 2020. Detta betyder att ett resultat från högskoleprovet är giltigt i 8 år och dess giltighet löper  till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället.

Anmälan och genomförande

För att göra högskoleprovet behöver du anmäla dig och betala en anmälningsavgift. Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas, överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person. Anmälan sker vanligtvis en vecka före provtillfället, och du måste alltid ha med dig giltig legitimation vid provet.

Utökad provtid och anpassningar

Om du är dyslektiker eller har funktionshinder kan du få längre tid på dig att göra provet eller andra anpassningar. Kontakta högskolan för att se vad som kan göras för att ge dig likvärdiga möjligheter till att genomföra provet.

Ingen åldersgräns eller krav på medborgarskap

Det finns ingen åldersgräns för att delta i högskoleprovet, men från och med 2022 finns det en åldersgräns för att få skriva högskoleprovet till våren. Du måste antingen fylla minst 18 år under året då provet äger rum eller ha börjat gymnasiet före 16 års ålder och gå vårterminen i årskurs två.

Du behöver inte vara svensk medborgare för att göra högskoleprovet, men du måste alltid kunna legitimera dig. Provet finns bara på svenska, så det är viktigt att du är bekväm med svenska språket för att kunna göra provet.

Ökad konkurrenskraft med högskoleprovet

Att göra högskoleprovet är ett sätt att öka konkurrenskraften när du söker till en högskola eller ett universitet. Det ger inte behörighet, men ger dig en extra kö att ställa dig i när du söker till en utbildning du är behörig till. Om du har ett slutbetyg från gymnasiet eller ett studieomdöme från en folkhögskola konkurrerar du i två urvalsgrupper.

Högskoleprovet är ett tillfälle att mäta dina kunskaper och färdigheter men framförallt också öka din chans att få en utbildningsplats på högskolan. Genom att vara väl förberedd och göra ditt bästa kan du förbättra dina chanser att få en plats på utbildningen du önskar.

Förberedelser inför högskoleprovet

Att förbereda sig inför högskoleprovet är viktigt för att kunna prestera på bästa möjliga sätt. Det finns flera olika sätt att förbereda sig på. Ett sätt är att öva på gamla prov för att få en känsla för hur uppgifterna kan se ut och vilka typer av frågor som kan förekomma. Det är också viktigt att träna på att hantera tidspressen, eftersom högskoleprovet är tidsbegränsat.

Det finns också kurser och träningsprogram som är speciellt utformade för att hjälpa dig att förbereda dig inför högskoleprovet. Dessa kan vara ett bra alternativ om du känner att du behöver extra hjälp och stöd inför provet. Ett annat tips är att plugga på gamla högskoleprov vilket är nåpgonting som kan vara väldigt värdefullt för att få en känsla för hur provet är utformat, vilka typer av frågor som kommer, och hur snabb du måste vara på varje fråga för att hinna med.

Tips inför högskoleprovet

 • Läs igenom uppgifterna noga och se till att du förstår vad som efterfrågas innan du börjar besvara dem.
 • Prioritera de uppgifter som du tror att du har bäst chans att lösa, och återkom till de svårare uppgifterna senare om du har tid över.
 • Var noggrann med att fylla i svarsalternativen på rätt plats på svarsblanketten, och dubbelkolla att du har markerat rätt alternativ innan du lämnar in provet.
 • Träna på att hantera tidspressen, och se till att du har en plan för hur du ska använda tiden under provet.
 • Ta med dig en klocka så att du kan hålla koll på tiden under provet.
 • Se till att du är utvilad och har ätit ordentligt innan provet för att undvika att tappa koncentrationen under provtiden.

Sammanfattning

Högskoleprovet är en möjlighet att öka dina chanser att få en utbildningsplats på högskolan och universitet. Provresultatet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier och är giltigt i 8 år. Anmälan till högskoleprovet är personlig och avgiften kan inte återbetalas. Det finns flera sätt att förbereda sig inför högskoleprovet, inklusive att öva på gamla prov och att delta i träningsprogram. Det är viktigt att läsa igenom uppgifterna noga och att hantera tidspressen på ett effektivt sätt under provet för att maximera dina chanser att få ett bra resultat.

Related articles

 • What Are Root Vegetables?

 • What is Controlled-Environment Agriculture?

 • What is Dairy Farming All About?

 • What is Slash-And-Burn Agriculture?

 • What is a Working Animal? Complete Guide

 • What Are GMOs in Food and How Do They Affect Your Body?